Nội Dung
KHÓA LASER THẨM MỸ DA
CHUYÊN SÂU

...

1. ĐIỀU TRỊ NÁM, BỚT, TÀN NHANG, XÓA XĂM, TRẺ HÓA DA VỚI CÔNG NGHỆ LASER QSW ND-YAG

STT LÝ THUYẾT
Công nghệ Caspian với Laser QSW ND-YAG
NỘI DUNG THỰC HÀNH
1.1 Laser QSW ND-YAG là gì? Giới thiệu tổng quan Công nghệ Caspian
1.2 Cơ chế tác dụng của laser QSW ND-YAG trên da. Hướng dẫn mở/tắt máy đúng cách. Các lưu ý.
1.3 Các bước sử dụng laser ND-YAG trong điều trị Làm chủ màn hình điều khiển công nghệ Caspian. Các lưu ý.
1.4 Tác dụng phụ và biến chứng Điều khiển thành thạo trục khủy và tay điều trị. Các lưu ý.
1.5 Cách phòng ngừa Những lưu ý khi sử dụng bàn đạp trong điều trị
1.6 Cách xử lý biến chứng Cách lắp đặt các phụ kiện điều trị.
1.7 Chỉ định và chống chỉ định Kỹ thuật điều trị nám với Laser QSW ND-YAG
1.8 Hiểu thêm về nám, bớt, tàn nhang. Kỹ thuật điều trị bớt với Laser QSW ND-YAG
1.9 Hiểu thêm về xóa xăm trên da. Kỹ thuật điều trị đồi mồi, tàn nhanh với Laser QSW ND-YAG
1.10 Hiểu thêm về cấu trúc da và trẻ hóa da. Kỹ thuật xóa hình xăm với Laser QSW ND-YAG
1.11 Kết hợp với công nghệ khác trong điều trị. Kỹ thuật xóa xăm chân mày với Laser QSW ND-YAG
1.12 Kỹ thuật trẻ hóa da với Laser QSW ND-YAG

2. TRIỆT LÔNG, TRỊ MỤN, TRẺ HÓA DA VỚI CÔNG NGHỆ ÁNH SÁNG IPL

STT LÝ THUYẾT
Công nghệ Forma với ánh sáng IPL
NỘI DUNG THỰC HÀNH
2.1 Ánh sáng IPL là gì? Giới thiệu tổng quan Công nghệ Forma
2.2 Cơ chế tác dụng của ánh sáng IPL trên da Hướng dẫn mở/tắt máy đúng cách. Các lưu ý.
2.3 Các bước sử dụng ánh sáng IPL trong điều trị Làm chủ màn hình điều khiển công nghệ Forma. Các lưu ý.
2.4 Tác dụng phụ và biến chứng Cách lắp đặt các phụ kiện điều trị.
2.5 Cách phòng ngừa Điều khiển thành thạo các đầu điều trị. Các lưu ý.
1.6 Cách xử lý biến chứng Chuẩn bị trước điều trị IPL.
2.7 Chỉ định và chống chỉ định Kỹ thuật điều trị sắc tố da với ánh sáng IPL
2.8 Kết hợp công nghệ khác trong điều trị Kỹ thuật điều trị triệt lông với ánh sáng IPL
2.9 Hiểu thêm về triệt lông với ánh sáng IPL Kỹ thuật điều trị mụn với ánh sáng IPL
2.10 Hiểu thêm về trị mụn với ánh sáng IPL Kỹ thuật trẻ hóa da với ánh sáng IPL
2.11 Hiểu thêm về trẻ hóa da với ánh sáng IPL

3. TRỊ NÁM, BỚT, TÀN NHANG, XÓA XĂM, TRẺ HÓA DA VỚI CÔNG NGHỆ LASER ND-YAG PICOMASTER

STT LÝ THUYẾT
Công nghệ PicoMaster với Laser Pico
NỘI DUNG THỰC HÀNH
3.1 Laser Pico là gì? Giới thiệu tổng quan Công nghệ PicoMaster
3.2 Cơ chế tác dụng của laser Pico trên da. Hướng dẫn mở/tắt máy đúng cách. Các lưu ý.
3.3 Các bước sử dụng laser pico trong điều trị Làm chủ màn hình điều khiển công nghệ PicoMaster. Các lưu ý.
3.4 Tác dụng phụ và biến chứng Điều khiển thành thạo trục khủy và tay điều trị. Các lưu ý.
3.5 Cách phòng ngừa Những lưu ý khi sử dụng bàn đạp trong điều trị.
3.6 Cách xử lý biến chứng Kỹ thuật điều trị nám với Laser Pico
3.7 Chỉ định và chống chỉ định Kỹ thuật điều trị bớt với Laser Pico
3.8 Hiểu thêm về nám, bớt, tàn nhang. Kỹ thuật điều trị đồi mồi, tàn nhang với Laser Pico
3.9 Hiểu thêm về xóa xăm trên da. Kỹ thuật xóa hình xăm với Laser Pico
3.10 Hiểu thêm về cấu trúc da và trẻ hóa da. Kỹ thuật xóa chân mày với Laser Pico
3.11 Kết hợp với công nghệ khác trong điều trị. Kỹ thuật trẻ hóa da với Laser Pico

4. TRỊ SẸO, CẮT ĐỐT, TRẺ HÓA DA, TRẺ HÓA VÙNG KÍN VỚI CÔNG NGHỆ LASER FRACTIONAL CO2

STT LÝ THUYẾT
Công nghệ Nanoscan với Laser Fractional CO2
NỘI DUNG THỰC HÀNH
4.1 Laser CO2 là gì? Giới thiệu tổng quan Công nghệ Nanoscan
4.2 Cơ chế tác dụng của laser CO2 trên da. Hướng dẫn mở/tắt máy đúng cách. Các lưu ý.
4.3 Các bước sử dụng laser CO2 trong điều trị Làm chủ màn hình điều khiển công nghệ Nanoscan. Các lưu ý.
4.4 Tác dụng phụ và biến chứng Điều khiển thành thạo trục khủy và tay điều trị. Các lưu ý.
4.5 Cách phòng ngừa Những lưu ý khi sử dụng bàn đạp trong điều trị.
4.6 Cách xử lý biến chứng Cách lắp đặt các phụ kiện điều trị.
4.7 Chỉ định và chống chỉ định Kỹ thuật điều trị sẹo với Laser Fractional CO2
4.8 Hiểu thêm về Sẹo Kỹ thuật điều trị se khít lỗ chân lông, trẻ hóa da với Laser Fractional CO2
4.9 Hiểu thêm về trẻ hóa vùng kín Kỹ thuật Trẻ hóa vùng kín với Laser Fractional CO2
4.10 Hiểu thêm về trẻ hóa da với laser CO2 Kỹ thuật cắt, đốt mụn ruồi, mụn cóc với Laser Fractional CO2
4.11 Kết hợp với công nghệ khác trong điều trị.

5. ĐIỀU TRỊ XÓA NHĂN NÂNG CƠ VỚI CÔNG NGHỆ HIFU

STT LÝ THUYẾT
Công nghệ EVA với sóng HIFU
NỘI DUNG THỰC HÀNH
5.1 Sóng Hifu là gì? Giới thiệu tổng quan Công nghệ EVA
5.2 Cơ chế tác dụng của sóng Hifu trên da Hướng dẫn mở/tắt máy đúng cách. Các lưu ý.
5.3 Các bước sử dụng Hifu trong điều trị Làm chủ màn hình điều khiển công nghệ EVA. Các lưu ý.
5.4 Tác dụng phụ và biến chứng Cách lắp đặt các phụ kiện điều trị.
5.5 Cách phòng ngừa Điều khiển thành thạo các đầu điều trị. Các lưu ý
5.6 Cách xử lý biến chứng Cách vẽ vùng điều trị.
5.7 Chỉ định và chống chỉ định Cách tính số line điều trị phù hợp
5.8 Hiểu thêm về các nếp nhăn trên mặt Chuẩn bị trước điều trị
5.9 Kết hợp công nghệ khác trong điều trị Kỹ thuật điều trị xóa nhăn nâng cơ với công nghệ HIFU

6. ĐIỀU TRỊ XÓA NHĂN VÙNG MẶT, BỤNG VỚI CÔNG NGHỆ RF

STT LÝ THUYẾT
Công nghệ Pelleve với sóng RF
NỘI DUNG THỰC HÀNH
6.1 Sóng RF là gì? Giới thiệu tổng quan Công nghệ Pelleve
6.2 Cơ chế tác dụng của sóng RF trên da. Hướng dẫn mở/tắt máy đúng cách. Các lưu ý.
6.3 Các bước sử dụng sóng RF trong điều trị. Làm chủ màn hình điều khiển công nghệ Pelleve. Các lưu ý.
6.4 Tác dụng phụ và biến chứng. Cách lắp đặt các phụ kiện điều trị.
6.5 Cách phòng ngừa Điều khiển thành thạo các đầu điều trị. Các lưu ý
6.6 Cách xử lý biến chứng Kỹ thuật điều trị xóa nhăn vùng mặt với công nghệ RF Pelleve.
6.7 Chỉ định và chống chỉ định Kỹ thuật điều trị giảm mỡ vùng bụng với công nghệ RF Pelleve
6.8 Hiểu thêm về xóa nếp nhăn với sóng RF .
6.9 Hiểu thêm về giảm béo với công nghệ RF .
6.10 Kết hợp với công nghệ khác trong điều trị. .

7. TRẺ HÓA DA, TRỊ SẸO VỚI CÔNG NGHỆ NEEDLE RF

STT LÝ THUYẾT
Công nghệ Einxel với sóng Needle RF
NỘI DUNG THỰC HÀNH
7.1 Sóng RF Needle Einxel là gì? Giới thiệu tổng quan Công nghệ Einxel
7.2 Cơ chế tác dụng của sóng Needle RF Einxel trên da. Hướng dẫn mở/tắt máy đúng cách. Các lưu ý.
7.3 Các bước sử dụng sóng RF Needle Einxel trong điều trị. Làm chủ màn hình điều khiển công nghệ Einxel. Các lưu ý.
7.4 Tác dụng phụ và biến chứng. Cách lắp đặt các phụ kiện điều trị. Điều khiển thành thạo đầu điều trị. Các lưu ý.
7.5 Cách phòng ngừa Thực hành điều trị trẻ hóa da với công nghệ Einxel Needle RF.
7.6 Cách xử lý biến chứng Thực hành điều trị Sẹo với công nghệ Einxel Needle RF.
7.7 Chỉ định và chống chỉ định .
7.8 Kết hợp với công nghệ khác trong điều trị. .

8. TĂNG CƠ, GIẢM MỠ VỚI CÔNG NGHỆ SÓNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG

STT LÝ THUYẾT
Công nghệ CMSlim với sóng điện từ trường
NỘI DUNG THỰC HÀNH
8.1 Sóng điện từ trường là gì? Giới thiệu tổng quan Công nghệ CMSlim
8.2 Cơ chế tác dụng của sóng điện từ trường. Hướng dẫn mở/tắt máy đúng cách. Các lưu ý.
8.3 Các bước sử dụng sóng điện từ trường trong điều trị. Làm chủ màn hình điều khiển công nghệ CMSlim. Các lưu ý.
8.4 Tác dụng phụ và biến chứng. Cách lắp đặt các phụ kiện điều trị.
8.5 Cách phòng ngừa Điều khiển thành thạo đầu điều trị. Các lưu ý.
8.6 Cách xử lý biến chứng Thực hành điều trị giảm mỡ, tăng cơ với công nghệ sóng điện từ trường.
8.7 Chỉ định và chống chỉ định .
8.8 Hiểu thêm về giảm béo với sóng điện từ trường .
8.9 Kết hợp với công nghệ khác trong điều trị. .

9. GIẢM BÉO VỚI CÔNG NGHỆ SÓNG ÂM ULTRAFOCUS

STT LÝ THUYẾT
Công nghệ Ultra Focus với sóng âm
NỘI DUNG THỰC HÀNH
9.1 Sóng âm là gì? Giới thiệu tổng quan Công nghệ UltraFocus
9.2 Cơ chế tác dụng của sóng âm. Hướng dẫn mở/tắt máy đúng cách. Các lưu ý.
9.3 Các bước sử dụng sóng âm trong điều trị. Làm chủ màn hình điều khiển công nghệ UltraFocus. Các lưu ý.
9.4 Tác dụng phụ và biến chứng. Cách lắp đặt các phụ kiện điều trị.
9.5 Cách phòng ngừa Điều khiển thành thạo đầu điều trị. Các lưu ý.
9.6 Cách xử lý biến chứng Thực hành điều trị giảm mỡ với công nghệ sóng âm UltraFocus.
9.7 Chỉ định và chống chỉ định .
9.8 Hiểu thêm về giảm béo với sóng âm .
9.9 Kết hợp với công nghệ khác trong điều trị. .

10. GIẢM MỠ VỚI CÔNG NGHỆ LASER LLL THERAPY

STT LÝ THUYẾT
Công nghệ Xero Lipo với Laser LLL Therapy
NỘI DUNG THỰC HÀNH
10.1 Laser LLL Therapy là gì? Giới thiệu tổng quan Công nghệ Xero Lipo.
10.2 Cơ chế tác dụng của laser LLL Therapy. Hướng dẫn mở/tắt máy đúng cách. Các lưu ý.
10.3 Các bước sử dụng laser LLL Therapy trong điều trị. Làm chủ màn hình điều khiển công nghệ Xero Lipo. Các lưu ý.
10.4 Tác dụng phụ và biến chứng. Cách lắp đặt các phụ kiện điều trị.
10.5 Cách phòng ngừa Điều khiển thành thạo đầu điều trị. Các lưu ý.
10.6 Cách xử lý biến chứng Thực hành giảm mỡ với công nghệ laser low level light therapy.
10.7 Chỉ định và chống chỉ định .
10.8 Hiểu thêm về giảm béo với laser LLL Therapy .
10.9 Kết hợp với công nghệ khác trong điều trị. .

11. TRẮNG SÁNG DA, HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ DA VỚI CÔNG NGHỆ PLASMA

STT LÝ THUYẾT
Công nghệ Plasma
NỘI DUNG THỰC HÀNH
11.1 Công nghệ Plasma là gì? Giới thiệu tổng quan Công nghệ Plasma.
11.2 Cơ chế tác dụng của công nghệ Plasma Hướng dẫn mở/tắt máy đúng cách. Các lưu ý.
11.3 Tác dụng phụ và biến chứng Làm chủ màn hình điều khiển công nghệ Plasma. Các lưu ý.
11.4 Cách phòng ngừa Cách lắp đặt các phụ kiện điều trị.
11.5 Cách xử lý biến chứng Thực hành điều trị với công nghệ Plasma.

12. HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ DA VỚI CÔNG NGHỆ LED

STT LÝ THUYẾT
Công nghệ LED
NỘI DUNG THỰC HÀNH
12.1 Công nghệ LED là gì? Giới thiệu tổng quan Công nghệ LED.
12.2 Cơ chế tác dụng của công nghệ LED Hướng dẫn mở/tắt máy đúng cách. Các lưu ý.
12.3 Tác dụng phụ và biến chứng Làm chủ màn hình điều khiển công nghệ LED. Các lưu ý.
12.4 Cách phòng ngừa và xử lý biến chứng Thực hành điều trị với công nghệ LED.
LƯU Ý:
Ngoài các công nghệ trên, học viên còn có cơ hội tiếp cận và được thực tập thêm các công nghệ hàng hiệu Châu Âu (Tây Ban Nha) khi thiết bị, công nghệ được chuyển giao về Vinhy Academy.
Các công nghệ trong chương trình học, nếu học viên không được thực tập trong khóa học vì lí do khách quan, sẽ được Vinhy sắp xếp để học viên được thực hành ở các khóa tiếp theo.

ĐỐI TƯỢNG HỌC:
- Bác sĩ đa khoa.
- Bác sĩ da liễu.
- Sinh viên Y khoa.
- Kỹ thuật viên Spa.
- Quản lý Spa.
- Chủ đầu tư.

THỜI GIAN HỌC:
- 4 tuần liên tục
- Từ thứ 3 đến thứ 6.
- Sáng 9h00-12h00
- Chiều 14h00 - 17h00.

CHỨNG CHỈ ĐƯỢC CẤP:
1. Chứng chỉ Thực hành Laser thẩm mỹ da nâng cao do SLĐ-TB&XH cấp.
2. Chứng nhận đào tạo công nghệ PicoMaster từ Hãng sản xuất HEALUX, KOREA.
3. Chứng nhận đào tạo công nghệ Caspian từ Hãng sản xuất HEALUX KOREA.
4. Chứng nhận đào tạo công nghệ Innoscan từ Hãng sản xuất SUNTECH KOREA
5. Chứng nhận đào tạo công nghệ Forma từ Hãng sản xuất FORMATK ISRAEL CHÂU ÂU
6. Chứng nhận đào tạo công nghệ EVA từ Hãng sản xuất...
7. Chứng nhận đào tạo công nghệ Pelleve từ Hãng sản xuất CynoSure Mỹ
8. Chứng nhận đào tạo công nghệ Zionic từ Hãng sản xuất TERMOSALUD Tây Ban Nha
9. Chứng nhận đào tạo công nghệ Einxel từ Hãng sản xuất
10. Chứng nhận đào tạo công nghệ CMSlim từ Hãng sản xuất DAEYANG Medical UG, FRANKFURT - GERMANY
11. Chứng nhận đào tạo công nghệ Xero Lipo từ Hãng sản xuất
12. Chứng nhận đào tạo công nghệ Eneka từ Hãng sản xuất TERMOSALUD Tây Ban Nha
13. Chứng nhận đào tạo công nghệ Symmed từ Hãng sản xuất TERMOSALUD Tây Ban Nha
14. Chứng nhận đào tạo công nghệ Milesman từ Hãng sản xuất GLOBAL MED SYSTEMS, S.L
15. Chứng nhận đào tạo công nghệ VMAT Pro từ Hãng sản xuất TERMOSALUD Tây Ban Nha
16. Chứng nhận đào tạo kỹ thuật sử dụng sóng HIFU từ Vinhy Academy.
17. Chứng nhận đào tạo kỹ thuật sử dụng laser Pico từ Vinhy Academy.
18. Chứng nhận đào tạo kỹ thuật sử dụng laser QWS ND-Yag từ Vinhy Academy.
19. Chứng nhận đào tạo kỹ thuật sử dụng laser CO2 từ Vinhy Academy.
20. Chứng nhận đào tạo kỹ thuật sử dụng ánh sáng IPL từ Vinhy Academy.
21. Chứng nhận đào tạo kỹ thuật sử dụng laser diode từ Vinhy Academy.
22. Chứng nhận đào tạo kỹ thuật sử dụng sóng RF từ Vinhy Academy.
23. Chứng nhận đào tạo kỹ thuật sử dụng sóng điện từ trường từ Vinhy Academy.
24. Chứng nhận đào tạo kỹ thuật sử dụng blue laser từ Vinhy Academy.
25. Chứng nhận đào tạo kỹ thuật sử dụng sóng quang xung kích từ Vinhy Academy.
26. Chứng nhận đào tạo Kỹ thuật sử dụng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao - HIFU trong điều trị xóa nhăn nâng cơ với công nghệ EVA từ Vinhy Academy.
27. Chứng nhận đào tạo Kỹ thuật sử dụng Laser Pico trong điều trị nám, bớt, xóa xăm, trẻ hóa da với công nghệ PicoMaster từ Vinhy Academy.
28. Chứng nhận đào tạo Kỹ thuật sử dụng Laser CO2 trong điều trị cắt đốt, trị sẹo, trẻ hóa da, trẻ hóa vùng kín với công nghệ Innoscan từ Vinhy Academy.
29. Chứng nhận đào tạo Kỹ thuật sử dụng sóng RF trong xóa nếp nhăn, giảm béo với công nghệ Pelleve từ Vinhy Academy.
30. Chứng nhận đào tạo Kỹ thuật sử dụng sóng RF trong xóa nếp nhăn, giảm béo với công nghệ Zionic từ Vinhy Academy.
31. Chứng nhận đào tạo Kỹ thuật sử dụng sóng RF trong xóa nếp nhăn, giảm béo với công nghệ Symmed từ Vinhy Academy.
32 Chứng nhận đào tạo Kỹ thuật sử dụng Laser diode trong triệt lông với công nghệ Eneka từ Vinhy Academy.
33. Chứng nhận đào tạo Kỹ thuật sử dụng sóng điện từ trường trong giảm mỡ, són tiểu với công nghệ CMSLIM từ Vinhy Academy.
34. Chứng nhận đào tạo Kỹ thuật sử dụng sóng quang xung kích trong giảm mỡ, cân lệch mặt với công nghệ VMat Pro từ Vinhy Academy.
35. Chứng nhận đào tạo Kỹ thuật sử dụng tia plasma trong thẩm mỹ nội khoa từ Vinhy Academy.
36. Chứng nhận đào tạo Kỹ thuật sử dụng ánh sáng LED trong thẩm mỹ nội khoa từ Vinhy Academy.
...

HỌC PHÍ: 40.000.000

- Học phí đã bao gồm:
+ Chi phí cấp bằng.
+ Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào trong quá trình học.
- Học viên sẽ được học lại hoàn toàn miễn phí nếu không đạt yêu cầu hoặc có nhu cầu học lại ở các khóa tiếp theo.

ĐỊA ĐIỂM HỌC
538 Cách mạng tháng 8, phường 11, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

ĐĂNG KÝ HỌC
- Trực tiếp tại địa chỉ: 538 Cách mạng tháng 8, phường 11, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hoặc đăng ký online.

LỊCH KHAI GIẢNG:
- Khóa tháng 3: ngày 05/03/2024
- Khoa tháng 6: ngày 04/06/2024
- Khóa tháng 9: ngày 03/09/2024
- Khóa tháng 12: ngày 03/12/2024

- Đặc biệt có các khóa đào tạo liên tục phù hợp với thời gian học của học viên. (liên hệ hotline để được hỗ trợ).

Mời Anh Chị đăng ký khóa học tại đây