Nội Dung
KHÓA THỰC HÀNH LASER THẨM MỸ DA
NÂNG CAO

...

1. ĐIỀU TRỊ NÁM, BỚT, TÀN NHANG, XÓA XĂM, TRẺ HÓA DA VỚI CÔNG NGHỆ LASER QSW ND-YAG

STT CÔNG NGHỆ 01 NỘI DUNG THỰC HÀNH
1.1 Công nghệ Caspian với Laser QSW ND-YAG Giới thiệu tổng quan Công nghệ Caspian
1.2 Hướng dẫn mở/tắt máy đúng cách. Các lưu ý.
1.3 Làm chủ màn hình điều khiển công nghệ Caspian. Các lưu ý.
1.4 Điều khiển thành thạo trục khủy và tay điều trị. Các lưu ý.
1.5 Những lưu ý khi sử dụng bàn đạp trong điều trị
1.6 Cách lắp đặt các phụ kiện điều trị.
1.7 Kỹ thuật điều trị nám với Laser QSW ND-YAG
1.8 Kỹ thuật điều trị bớt với Laser QSW ND-YAG
1.9 Kỹ thuật điều trị đồi mồi, tàn nhanh với Laser QSW ND-YAG
1.10 Kỹ thuật xóa hình xăm với Laser QSW ND-YAG
1.11 Kỹ thuật xóa xăm chân mày với Laser QSW ND-YAG
1.12 Kỹ thuật trẻ hóa da với Laser QSW ND-YAG

2. TRIỆT LÔNG, TRỊ MỤN, TRẺ HÓA DA VỚI CÔNG NGHỆ ÁNH SÁNG IPL

STT CÔNG NGHỆ 02 NỘI DUNG THỰC HÀNH
2.1 Công nghệ Forma với ánh sáng IPL Giới thiệu tổng quan Công nghệ Forma
2.2 Hướng dẫn mở/tắt máy đúng cách. Các lưu ý.
2.3 Làm chủ màn hình điều khiển công nghệ Forma. Các lưu ý.
2.4 Cách lắp đặt các phụ kiện điều trị.
2.5 Điều khiển thành thạo các đầu điều trị. Các lưu ý.
2.6 Chuẩn bị trước điều trị IPL.
2.7 Kỹ thuật điều trị sắc tố da với ánh sáng IPL
2.8 Kỹ thuật điều trị triệt lông với ánh sáng IPL
2.9 Kỹ thuật điều trị mụn với ánh sáng IPL
2.10 Kỹ thuật trẻ hóa da với ánh sáng IPL

3. TRỊ NÁM, BỚT, TÀN NHANG, XÓA XĂM, TRẺ HÓA DA VỚI CÔNG NGHỆ LASER ND-YAG PICOMASTER

STT CÔNG NGHỆ 03 NỘI DUNG THỰC HÀNH
3.1 Công nghệ PicoMaster với Laser Pico Giới thiệu tổng quan Công nghệ PicoMaster
3.2 Hướng dẫn mở/tắt máy đúng cách. Các lưu ý.
3.3 Làm chủ màn hình điều khiển công nghệ PicoMaster. Các lưu ý.
3.4 Điều khiển thành thạo trục khủy và tay điều trị. Các lưu ý.
3.5 Những lưu ý khi sử dụng bàn đạp trong điều trị.
3.6 Kỹ thuật điều trị nám với Laser Pico
3.7 Kỹ thuật điều trị bớt với Laser Pico
3.8 Kỹ thuật điều trị đồi mồi, tàn nhang với Laser Pico
3.9 Kỹ thuật xóa hình xăm với Laser Pico
3.10 Kỹ thuật xóa chân mày với Laser Pico
3.11 Kỹ thuật trẻ hóa da với Laser Pico

4. TRỊ SẸO, CẮT ĐỐT, TRẺ HÓA DA, TRẺ HÓA VÙNG KÍN VỚI CÔNG NGHỆ LASER FRACTIONAL CO2

STT CÔNG NGHỆ 04 NỘI DUNG THỰC HÀNH
4.1 Công nghệ Nanoscan với Laser Fractional CO2 Giới thiệu tổng quan Công nghệ Nanoscan
4.2 Hướng dẫn mở/tắt máy đúng cách. Các lưu ý.
4.3 Làm chủ màn hình điều khiển công nghệ Nanoscan. Các lưu ý.
4.4 Điều khiển thành thạo trục khủy và tay điều trị. Các lưu ý.
4.5 Những lưu ý khi sử dụng bàn đạp trong điều trị.
4.6 Cách lắp đặt các phụ kiện điều trị.
4.7 Kỹ thuật điều trị sẹo với Laser Fractional CO2
4.8 Kỹ thuật điều trị se khít lỗ chân lông, trẻ hóa da với Laser Fractional CO2
4.9 Kỹ thuật Trẻ hóa vùng kín với Laser Fractional CO2
4.10 Kỹ thuật cắt, đốt mụn ruồi, mụn cóc với Laser Fractional CO2

5. ĐIỀU TRỊ XÓA NHĂN NÂNG CƠ VỚI CÔNG NGHỆ HIFU

STT CÔNG NGHỆ 05 NỘI DUNG THỰC HÀNH
5.1 Công nghệ EVA với sóng HIFU Giới thiệu tổng quan Công nghệ EVA
5.2 Hướng dẫn mở/tắt máy đúng cách. Các lưu ý.
5.3 Làm chủ màn hình điều khiển công nghệ EVA. Các lưu ý..
5.4 Cách lắp đặt các phụ kiện điều trị.
5.5 Điều khiển thành thạo các đầu điều trị. Các lưu ý
5.6 Cách vẽ vùng điều trị.
5.7 Cách tính số line điều trị phù hợp
5.8 Chuẩn bị trước điều trị
5.9 Kỹ thuật điều trị xóa nhăn nâng cơ với công nghệ HIFU

6. ĐIỀU TRỊ XÓA NHĂN VÙNG MẶT, BỤNG VỚI CÔNG NGHỆ RF

STT CÔNG NGHỆ 06 NỘI DUNG THỰC HÀNH
6.1 Công nghệ Pelleve với sóng RF Giới thiệu tổng quan Công nghệ Pelleve
6.2 Hướng dẫn mở/tắt máy đúng cách. Các lưu ý.
6.3 Làm chủ màn hình điều khiển công nghệ Pelleve. Các lưu ý.
6.4 Cách lắp đặt các phụ kiện điều trị.
6.5 Điều khiển thành thạo các đầu điều trị. Các lưu ý
6.6 Kỹ thuật điều trị xóa nhăn vùng mặt với công nghệ RF Pelleve.
6.7 Kỹ thuật điều trị giảm mỡ vùng bụng với công nghệ RF Pelleve

7. TRẺ HÓA DA, TRỊ SẸO VỚI CÔNG NGHỆ NEEDLE RF

STT CÔNG NGHỆ 07 NỘI DUNG THỰC HÀNH
7.1 Công nghệ Einxel với sóng RF Giới thiệu tổng quan Công nghệ Einxel
7.2 Hướng dẫn mở/tắt máy đúng cách. Các lưu ý.
7.3 Làm chủ màn hình điều khiển công nghệ Einxel. Các lưu ý.
7.4 Cách lắp đặt các phụ kiện điều trị. Điều khiển thành thạo đầu điều trị. Các lưu ý.
7.5 Thực hành điều trị trẻ hóa da với công nghệ Einxel RF.
7.6 Thực hành điều trị Sẹo với công nghệ Einxel RF.

8. TĂNG CƠ, GIẢM MỠ VỚI CÔNG NGHỆ SÓNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG

STT CÔNG NGHỆ 08 NỘI DUNG THỰC HÀNH
8.1 Công nghệ CMSlim với sóng điện từ trường Giới thiệu tổng quan Công nghệ CMSlim
8.2 Hướng dẫn mở/tắt máy đúng cách. Các lưu ý.
8.3 Làm chủ màn hình điều khiển công nghệ CMSlim. Các lưu ý.
8.4 Cách lắp đặt các phụ kiện điều trị.
8.5 Điều khiển thành thạo đầu điều trị. Các lưu ý.
8.6 Thực hành điều trị giảm mỡ, tăng cơ với công nghệ sóng điện từ trường.

9. GIẢM MỠ VỚI CÔNG NGHỆ LASER LLL THERAPY

STT CÔNG NGHỆ 09 NỘI DUNG THỰC HÀNH
9.1 Công nghệ Xero Lipo với Laser LLL Therapy Giới thiệu tổng quan Công nghệ Xero Lipo.
9.2 Hướng dẫn mở/tắt máy đúng cách. Các lưu ý.
9.3 Làm chủ màn hình điều khiển công nghệ Xero Lipo. Các lưu ý.
9.4 Cách lắp đặt các phụ kiện điều trị.
9.5 Điều khiển thành thạo đầu điều trị. Các lưu ý.
9.6 Thực hành giảm mỡ với công nghệ laser low level light therapy.

10. TRẮNG SÁNG DA, HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ DA VỚI CÔNG NGHỆ PLASMA

STT CÔNG NGHỆ 10 NỘI DUNG THỰC HÀNH
10.1 Công nghệ Plasma Giới thiệu tổng quan Công nghệ Plasma.
10.2 Hướng dẫn mở/tắt máy đúng cách. Các lưu ý.
10.3 Làm chủ màn hình điều khiển công nghệ Plasma. Các lưu ý.
10.4 Cách lắp đặt các phụ kiện điều trị.
10.5 Thực hành điều trị với công nghệ Plasma.

11. HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ DA VỚI CÔNG NGHỆ LED

STT CÔNG NGHỆ 11 NỘI DUNG THỰC HÀNH
11.1 Công nghệ LED Giới thiệu tổng quan Công nghệ LED.
11.2 Hướng dẫn mở/tắt máy đúng cách. Các lưu ý.
11.3 Làm chủ màn hình điều khiển công nghệ LED. Các lưu ý.
11.4 Thực hành điều trị với công nghệ LED.
LƯU Ý:
Ngoài các công nghệ trên, học viên còn có cơ hội tiếp cận và được thực tập thêm các công nghệ hàng hiệu Châu Âu (Tây Ban Nha) khi thiết bị, công nghệ được chuyển giao về Vinhy Academy.
Các công nghệ trong chương trình học, nếu không được thực tập trong khóa học vì lí do khách quan, sẽ được Vinhy sắp xếp để học viên được thực hành ở các khóa tiếp theo.

ĐỐI TƯỢNG HỌC:
- Bác sĩ đa khoa.
- Bác sĩ da liễu.
- Sinh viên Y khoa.
- Chủ Spa.
- Quản lý Spa.
- Kỹ thuật viên Spa.

THỜI GIAN HỌC:
- 4 tuần liên tục
- Từ thứ 3 đến thứ 6.
- Sáng 9h00-12h00
- Chiều 14h00 - 17h00.

CHỨNG CHỈ ĐƯỢC CẤP:
1. Chứng chỉ Thực hành Laser thẩm mỹ da nâng cao do SLĐ-TB&XH cấp.
2. Chứng nhận đào tạo công nghệ PicoMaster từ Hãng sản xuất HEALUX, KOREA.
3. Chứng nhận đào tạo công nghệ Caspian từ Hãng sản xuất HEALUX KOREA.
4. Chứng nhận đào tạo công nghệ Innoscan từ Hãng sản xuất SUNTECH KOREA
5. Chứng nhận đào tạo công nghệ Forma từ Hãng sản xuất FORMATK ISRAEL CHÂU ÂU
6. Chứng nhận đào tạo công nghệ EVA từ Hãng sản xuất...
7. Chứng nhận đào tạo công nghệ Pelleve từ Hãng sản xuất CynoSure Mỹ
8. Chứng nhận đào tạo công nghệ Zionic từ Hãng sản xuất TERMOSALUD Tây Ban Nha
9. Chứng nhận đào tạo công nghệ Einxel từ Hãng sản xuất
10. Chứng nhận đào tạo công nghệ CMSlim từ Hãng sản xuất DAEYANG Medical UG, FRANKFURT - GERMANY
11. Chứng nhận đào tạo công nghệ Xero Lipo từ Hãng sản xuất
12. Chứng nhận đào tạo công nghệ Eneka từ Hãng sản xuất TERMOSALUD Tây Ban Nha
13. Chứng nhận đào tạo công nghệ Symmed từ Hãng sản xuất TERMOSALUD Tây Ban Nha
14. Chứng nhận đào tạo công nghệ Milesman từ Hãng sản xuất GLOBAL MED SYSTEMS, S.L
15. Chứng nhận đào tạo công nghệ VMAT Pro từ Hãng sản xuất TERMOSALUD Tây Ban Nha
16. Chứng nhận đào tạo kỹ thuật sử dụng sóng HIFU từ Vinhy Academy.
17. Chứng nhận đào tạo kỹ thuật sử dụng laser Pico từ Vinhy Academy.
18. Chứng nhận đào tạo kỹ thuật sử dụng laser QWS ND-Yag từ Vinhy Academy.
19. Chứng nhận đào tạo kỹ thuật sử dụng laser CO2 từ Vinhy Academy.
20. Chứng nhận đào tạo kỹ thuật sử dụng ánh sáng IPL từ Vinhy Academy.
21. Chứng nhận đào tạo kỹ thuật sử dụng laser diode từ Vinhy Academy.
22. Chứng nhận đào tạo kỹ thuật sử dụng sóng RF từ Vinhy Academy.
23. Chứng nhận đào tạo kỹ thuật sử dụng sóng điện từ trường từ Vinhy Academy.
24. Chứng nhận đào tạo kỹ thuật sử dụng blue laser từ Vinhy Academy.
25. Chứng nhận đào tạo kỹ thuật sử dụng sóng quang xung kích từ Vinhy Academy.
26. Chứng nhận đào tạo Kỹ thuật sử dụng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao - HIFU trong điều trị xóa nhăn nâng cơ với công nghệ EVA từ Vinhy Academy.
27. Chứng nhận đào tạo Kỹ thuật sử dụng Laser Pico trong điều trị nám, bớt, xóa xăm, trẻ hóa da với công nghệ PicoMaster từ Vinhy Academy.
28. Chứng nhận đào tạo Kỹ thuật sử dụng Laser CO2 trong điều trị cắt đốt, trị sẹo, trẻ hóa da, trẻ hóa vùng kín với công nghệ Innoscan từ Vinhy Academy.
29. Chứng nhận đào tạo Kỹ thuật sử dụng sóng RF trong xóa nếp nhăn, giảm béo với công nghệ Pelleve từ Vinhy Academy.
30. Chứng nhận đào tạo Kỹ thuật sử dụng sóng RF trong xóa nếp nhăn, giảm béo với công nghệ Zionic từ Vinhy Academy.
31. Chứng nhận đào tạo Kỹ thuật sử dụng sóng RF trong xóa nếp nhăn, giảm béo với công nghệ Symmed từ Vinhy Academy.
32 Chứng nhận đào tạo Kỹ thuật sử dụng Laser diode trong triệt lông với công nghệ Eneka từ Vinhy Academy.
33. Chứng nhận đào tạo Kỹ thuật sử dụng sóng điện từ trường trong giảm mỡ, són tiểu với công nghệ CMSLIM từ Vinhy Academy.
34. Chứng nhận đào tạo Kỹ thuật sử dụng sóng quang xung kích trong giảm mỡ, cân lệch mặt với công nghệ VMat Pro từ Vinhy Academy.
35. Chứng nhận đào tạo Kỹ thuật sử dụng tia plasma trong thẩm mỹ nội khoa từ Vinhy Academy.
36. Chứng nhận đào tạo Kỹ thuật sử dụng ánh sáng LED trong thẩm mỹ nội khoa từ Vinhy Academy.
...

HỌC PHÍ: 30.000.000

- Học phí đã bao gồm:
+ Chi phí cấp bằng.
+ Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào trong quá trình học.
- Học viên sẽ được học lại hoàn toàn miễn phí nếu không đạt yêu cầu hoặc có nhu cầu học lại ở các khóa tiếp theo.

ĐỊA ĐIỂM HỌC
538 Cách mạng tháng 8, phường 11, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

ĐĂNG KÝ HỌC
- Trực tiếp tại địa chỉ: 538 Cách mạng tháng 8, phường 11, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hoặc đăng ký online.

LỊCH KHAI GIẢNG:
- Khóa tháng 3: ngày 05/03/2024
- Khoa tháng 6: ngày 04/06/2024
- Khóa tháng 9: ngày 03/09/2024

- Đặc biệt có các khóa đào tạo liên tục phù hợp với thời gian học của học viên. (liên hệ hotline để được hỗ trợ).
Mời Anh Chị đăng ký khóa học tại đây